Alternatieve Kerkdienst

zondag 03 mei 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp & ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

Vrij zijn.

Deze week staan we stil bij de bevrijding van Nederland. Dat is inmiddels al 75 jaar geleden. Het is echter nog steeds van groot belang om stil te staan bij alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid is immers kwetsbaar en kan je zomaar ontnomen worden. Ook vandaag de dag staat onze vrijheid op allerlei manieren onder druk. Vandaag willen we kijken wat de Bijbel ons laat zien over bevrijding en vrijheid.

Johan Duijster en Birke Rapp.
 

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor Algemeen kerkelijke arbeid en de diaconie
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Diaconie, KRM-raam liturgisch centrum en onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 3 mei.

Liturgie :  met als thema: “Vrij zijn

Voorganger: ds. Birke Rapp (meditatie) en ds. Johan Duijster (liturgie)
Organist: Arie de Bruijn
Vocalist: Brenda de Bruijn  m.m.v.: Creative (opname)

          DIENST VAN VOORBEREIDING (ds. JD)

Voorbereidend orgelspel - Make me a channel of your peace (Gebed van Franciscus liedboek blz. 1355)

Voorbereiding - Lied 709 vs. 1, 2 en 5

Overdracht aan predikant door ovd

Voorbereidingswoorden

Bemoediging en Groet

Gebed

We luisteren naar: Lied 311 vs. 1.4.6 (Brenda), vs. 2.5 (alleen orgelspel)

          DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen

We luisteren en kijken naar een filmpje van het lied: Vrij-zijn

Inleiding op de Schriftlezingen (ds. BR)

We luisteren naar: Lied 330 - Woord dat ruimte schept

Schriftlezing

Exodus 1,8-14
Exodus 3, 7-10


Bevrijding uit slavernij en terreur

Meditatief lied: Dona la pace, Signore (Taizélied)

Tekst: Geef ons de vrede, o Here, aan wie vertrouwen op U.
            Geef ons de vrede, o Here, geef ons de vrede

Schriftlezing

Jesaja 58: 6.7.9.10

Bevrijding uit armoede en ellende

Meditatief lied: Dona la pace, Signore

Schriftlezing

Matteus 6: 19-21

Bevrijding van waar je in vastzit

Meditatief lied: Dona la pace, Signore

Muzikale Meditatie: No Longer Slaves (Zach Williams [Opw. 794] via opname Creative)

          DIENST VAN DE GEBEDEN (ds. JD)                       

Gedachtenis Rob Bestebreurtje met aansluitend lied 601,1

Mededeling Collecte en pastorale mededelingen

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Algemene mededelingen

We luisteren naar - Lied 1014 vs. 1, 2 en 4

Wegzending enZegen  Amen (1x)

Uitleidend orgelspel - Ode To Joy (L. van Beethoven - uit Symphony no. 9)