Alternatieve Kerkdienst

zondag 10 mei 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp & ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

Een lege kerk, een ‘must have’.

De kerken blijven nog altijd leeg. Het blijft een vreemd gezicht op zondagmorgen. We zijn blij met de techniek en met de mensen die de techniek weten te gebruiken en in te zetten om de erediensten thuis in de huiskamers binnen te brengen. Met een zekere schok realiseerde ik mij dat dit wel eens het beeld kan zijn van de kerk in de toekomst. Totdat ik een bijzondere tekst tegenkwam die mij op een parallel spoor bracht. De lege kerk, dat moet het beeld zijn van de kerk wil ze toekomst hebben.

Johan Duijster en Birke Rapp.

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor JOP (landelijk) en de Diaconie.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 10 mei.

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp (liturgie) en ds. Johan Duijster (verkondiging)
Organist: Robert van Eijl
Solist: Grace Maurer

          DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Voorbereiding – Psalm 66,1.3

Overdracht aan predikant door ovd

Bemoediging en Groet

Welkom

Gebed

We luisteren naar: Lied 657,1.4 – Zolang wij adem halen

          DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen

We luisteren en kijken naar: “Trek de wereld in” (Opw.kids 238) door BK-kids

Schriftlezing

  • 2 Kronieken 17, 7-9
  • Lucas 10, 1-9

We luisteren naar:Lied 975,2.3 – Jezus roept ons te belijden

Schriftlezing (vervolg)

  •  Matteüs 28, 16-20

We luisteren naar: Lied 117d (3x) – Laudate omnes gentes

Overweging: Een lege kerk – “a must have”!

Muzikale Meditatie: Toon mijn liefde (HH 401)

          DIENST VAN DE GEBEDEN

Mededeling Collecte en pastorale mededelingen

Dank en Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Algemene mededelingen

We luisteren naar: Lied 425 – Vervuld van uw zegen

Wegzending enZegen  Amen (1x)

Uitleidend orgelspel:Lied 821 – Dat de weg naar je toekomt (trad. Ierse zegen)