Alternatieve Pinksterdienst

zondag 31 mei 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Pinksteren
Voorganger: Ds. Piet van Die en ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

De windmolen gaat draaien!

Met Pinksteren vieren wij het feest van de Geest. Maar Pinksteren is ook een beetje het afleggertje van het kerkelijk jaar. Na het Kerstfeest en het Paasfeest lijkt de vaart er een beetje uit te gaan, terwijl de vaart er dan moet inkomen. Er gaat een nieuwe wind waaien! God komt dichterbij dan ooit tevoren! En dat zet mensen in beweging. Het thema: De windmolen gaat draaien!

Piet van Die.
 

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor ZWO en het jeugdwerk.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor ZWO, KRM-raam liturgisch centrum en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 31 mei.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die (meditatie) en ds. Johan Duijster (liturgie)
Organist: Arie de Bruijn
Vocaliste: Christel de Bruijn

DIENST VAN VOORBEREIDING (ds. JD)

Voorbereidende muziek - Lied 672, 1 en 7 (zang en orgel)
Voorbereiding - Lied 668 (1x spelen en zingen) - aansluitend Psalm 68 vs. 3 (zang en orgel)
Overdracht aan predikant door ovd
Bemoediging en Groet
Voorbereidingswoorden
Gebed
We luisteren naar:
Lied 679 vs. 1, 2, 3 en 4 (zang en orgel)

DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen - Wind uit de hemel
We luisteren en kijken naar: (mogelijk filmpje Youtube)
Inleiding op de Schriftlezingen (ds. PvD)
Gebed voor de Schriften
Schriftlezing 
Handelingen 2: 1-13

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

We luisteren naar: Lied 701 (zang en orgel)
Overdenking n.a.v. thema De windmolen gaat draaien
Muzikale Meditatie: Tongues of Fire (Pentecostal Dance - Alfred V. Fedak, Albany New York, 2018) - orgel

DIENST VAN DE GEBEDEN (ds. JD)

Mededeling Collecte
Pastorale mededelingen
Gebeden ~

          danken over de gaven
          voorbede
          stil gebed
          Onze Vader

Algemene mededelingen
We luisteren naar -
Lied 998 vs. 1, 2, 3 en 4 (zang en orgel)
Wegzending en Zegen
Amen (1x)
Uitleidende muziek - I will sing with the spirit (John Rutter, zang en orgel)