Alternatieve Kerkdienst

zondag 28 juni 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp & ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

De toren van Babel

Deze dienst is een viering met jongeren. Reeds voor de coronatijd hebben wij ons in de 17+-groep beziggehouden met het verhaal uit Genesis 11: De toren van Babel. We hebben naar de essentie van het verhaal gekeken. Wat is positief aan het verhaal, waar gaan de mensen de mist in en waarom? Ook hebben we gekeken hoe actueel het verhaal vandaag de dag nog is en wat onze eigen torens zijn.
In deze dienst willen wij hun visie van het verhaal laten horen. Samen met (een deel van) Creative en André de Jager hebben wij naar passende muziek gezocht. Het belooft een boeiende en mooie dienst te worden met een onderwerp dat nog steeds heel actueel blijkt te zijn.

Birke Rapp (preek) en
Henk Talsma (liturgie).

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor Jeugdwerk en Algemeen kerkelijke arbeid.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeestyers, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 28 juni.

Liturgie:

Thema: “Toren van Babel

Voorganger: Ds. Birke Rapp samen met jongeren (meditatie) en Ds. Henk Talsma (liturgie)
Organist: André de Jager
Met muzikale medewerking van: een deel van Creative (Ferdy-slagwerk, Mark-piano, Rachel-bas en Brenda-zang)

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel & piano: “Sarabande” van Giuseppe Tartini
Voorbereidend lied: “Met open armen” van Schrijvers voor Gerechtigheid
Overdracht aan predikant door ovd
Bemoediging en Groet
Welkom en inleiding
Gebed
We luisteren naar: Prijs Adonai” (Opwekking 638)

DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen
We luisteren en kijken naar: “Bij de toren van Babel  - God is goed”
Gebed bij het openen van de Schriften
Schriftlezing: Genesis 11

1.Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2.Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3.Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie.
4.Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5.Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6.Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7.Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8.De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9.Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

We luisteren naar het lied: “Tower of Babel”
Meditatie met thema: De toren van Babel in verschillende delen:
Inleiding en deel 1 en 2
Lied: “Babylon” van Matthijn Buwalda
Deel 3 tot en met 5
Lied: “Heal the world” van Michael Jackson
Afsluitende woorden
Muzikale Meditatie: Improvisatie van André op het orgel van het Lied 679 “Geweldige, gedreven wind”

DIENST VAN DE GEBEDEN

Aandacht voor collecte
Pastorale mededelingen
Gebeden ~

        danken over de gaven
        voorbede
        stil gebed
        Onze Vader (Gezongen Onze Vader – Lied 371)

Algemene mededelingen
We luisteren naar: Lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn”
Wegzending en zegen met 1x amen
Uitleidend orgelspel: Hij is Heer – Opwekking 586