Kinderdienst

zondag 24 januari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kinder- / gezinsdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video

Kinderdienst

Wat zou jij doen?

Zolang er geen kinder(neven)dienst is, willen wij elke maand een gezinsdienst speciaal voor kinderen aanbieden. Het bijbelverhaal is het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10:25-37. Samen met de leiding van de kindernevendienst willen wij laten zien hoe het verhaal verder zou kunnen gaan en welke uitwerkingen het verhaal op de mensen heeft gehad. En we gaan ook 'kijken' hoe je vandaag de dag – en in coronatijd – barmhartig kunt leven en wie onze naaste is. Creative werkt ook mee en gaat een aantal leuke liederen rondom het thema spelen. Thema: Wat zou jij doen?

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 245 januari.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp
M.m.v:Creative


Kinderdienst over de barmhartige Samaritaan


VOORBEREIDING

Inleidend muziek: Ik zal er zijn van Sela

Welkomstwoord en stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied: Kleuren, kleuren allemaal kleuren
Refrein:
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw.
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Rood met geel wordt oranje,
blauw met geel wordt groen,
ja, met kleuren kun je
heel veel dingen doen;
kleur een leuke kleurplaat
maak een schilderij,
kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei.    Refrein

Alles wat God gemaakt heeft
is door Hem gekleurd,
en door al die kleuren
word je opgefleurd;
zon en regen samen
kijk dan eens omhoog,
en zie al die kleuren in de regenboog.    Refrein

Bemoediging en drempelgebed
Onze hulp komt van de Heer,
die alles gemaakt heeft.
De wolken, de bloemen
de dieren en de mensen.
En de Heer zegt tegen iedereen:
Alle mensen zijn welkom bij mij,
vrede voor iedereen. Amen

Gebed om ontferming

Loflied: My Lighthouse
In mijn worsteling en mijn twijfels,
in mijn falen verlaat u mij niet.
Uw geweldige liefde gaat mij voor.
U bent de rust in mijn wilde zee.

In de stilte laat U niet los.
In de vragen blijft u de waarheid.
Uw geweldige liefde gaat mij voor.
U bent de rust in mijn wilde zee.

Refrein:
Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren!
U schijnt in de duisternis,
U zal ik volgen.
Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren!
Ik vertrouw op de belofte
dat U mij veilig aan land zet,
veilig aan land.

Ik ben niet bang voor morgen.
Iedere morgen verrijs ik al zingend.
De liefde van mijn God leidt
mij er doorheen.
U bent de rust in mijn wilde zee.  Refrein

Vuur voor ons, U bent het helderste,
U zult ons door stormen geleiden.  Refrein


ROND HET WOORD

Gebed van de zondag

Gesprek over wie is mijn naaste?

Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan met een filmpje

Een advocaat vroeg eens aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ Jezus zei: ‘Er was eens een man. Hij ging van Jeruzalem naar Jericho. Hij werd overvallen door een rover. Hij werd geslagen en hij was gewond. Hij kon niet meer lopen. Het werd al avond en nog steeds lag hij op straat. Maar kijk wie komt daar aan? Het is een priester. De priester ziet de man liggen. Hij kijkt ernaar: ‘Dat ziet er vies uit.’ Hij loopt er met een grote boog omheen. Het wordt ochtend. Nog steeds ligt de man daar. Hij hoort weer iets. Wat is dat? Het is iemand van het koor uit de kerk. Hij ziet de man liggen maar ook hij loop er snel met een grote boog omheen. Kort nadat het koorlid weg is hoort de man weer iets. Het lijkt wel een paard. Het is een Samaritaan. Dat is een buitenlander. Hij ziet de man liggen en heeft medelijden. Hij komt van zijn paard en maakt de wonden schoon met olie en wijn. Hij legt de man op zijn paard en brengt hem naar een hotel. Hij loopt naar de balie en zegt dat ze goed voor de man moeten zorgen.’ Jezus vraagt de advocaat: ‘Wie was in dit verhaal de naaste?’ De advocaat antwoordt: ‘Het is de buitenlander.’ ‘Zo moet jij ook zijn,’ zegt Jezus.

Hemelhoog 100: Samaritaan

Gesprek op een terrasje in Jeruzalem

en een korte overweging

Hemelhoog 708: Toen ik naar mijn naaste zocht
Toen ik naar mijn naaste zocht,
waar was jij? Waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?

Refrein:
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

‘k had geen kleren en geen geld,
waar was jij? Waar was jij?
‘k had geen kleren en geen geld, waar was jij? Refrein

Ik had niets en zocht een huis,
waar was jij? Waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? Refrein

Toen ik dorst en honger had,
waar was jij? Waar was jij?
Toen ik dorst en honger had, waar was jij? Refrein

Ik was ziek en vroeg om hulp,
waar was jij? Waar was jij?
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Refrein

Overal waar jij zult zijn,
zal ik zijn, zal ik zijn.
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn. Refrein


GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden

Stil gebed

Gezongen Onze Vader: Lied 371

Slotlied: Ik wens jou / May you have
Ik wens jou een dak boven je hoofd,
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood,
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht,
dat de liefde van je leven op je wacht.

Ik wens jou genoeg om door te gaan.
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan.
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd,
met kind'ren om je heen tot aan het eind

Refrein:
Een muur voor de wind
een vuur voor de kou.
Een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou. (2x)

Ik wens jou vrede toe om wie je bent,
dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent.
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft.  Refrein

Ik bescherm je voor de wind
en vind voor jou een schuilplaats.
In de nacht maak ik een vuur,
want dan word jij niet bang.
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel.
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.
 
Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie en onderhoud kerkelijke gebouwen.

Lied: Ik wens jou