Meditatief moment

woensdag 25 maart 2020
Aanvang: 19:15 uur
Dienst: Meditatief moment
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming:

Downloaden

Organist: Arie de Bruijn

Zangers: Emmy de Bruijn, Ilse-Joan van Engelen

 

Verstilling: Variaties op lied 62b – Mon âme se repose

 

Nederlandse tekst om mee te zingen:

Mijn ziel ver-stilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil.

Ja bij de Heer ver-stilt mijn ziel in vre-de, keert zich stil- tot Hem.

 

Welkom

 

Aansteken van de paaskaars en bemoediging

 

Gebed            

 

Lied 263,1.2.3 – Wees Gij mijn toevlucht

 

Lezing: Psalm 133

 

Lied 568a – Ubi caritas et amor

 

Nederlandse tekst om mee te zingen:

Daar waar lief-de heerst, en vre-e-de,

daar waar lief-de heerst, daar is God met ons.

 

Korte meditatie

 

Lied 657,1.2.3 – Zolang wij adem halen

 

Gebeden en Onze Vader

 

Zegen

 

Zegenlied: 418,1. 2 en 3 – God schenk ons de kracht