Meditatieve adventsviering

woensdag 16 december 2020
Aanvang: 19:00 uur
Dienst: Meditatieve adventsviering
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

Meditatieve adventsviering

Licht in onze ogen.

Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:André de Jager
M.m.v:Jolanda en Hans van Blijderveen.

 

LITURGIE

 • Kort Orgelspel
 • Aansteken van vier adventskaarsen
 • Lied 139d
  Heel het duister is vol van luister door uw licht
  De nacht is als de dag net zo helder.
 • Welkom
 • Kort gebed
 • Lied 463,1.4 – Licht in onze ogen  
 • Lezing: Lucas 1,39-45
  en glas-in-lood over de ontmoeting van Maria en Elisabeth uit Taizé

 • Lied 157a,1.2 – de lofzang van Maria                      
 • Korte meditatie
 • Lied 437,1.2.3 – Kom tot ons scheur de heemlen, Heer
 • Gebeden
 • Onze Vader
 • Zegen
 • Uitleidend lied 16b – Behüte mich Gott
  Behoed mij, o God, ik vertrouw op U, u wijst mij de weg ten leven.
  Bij u is vreugde, blijvende vreugde.