Oudjaar

donderdag 31 december 2020
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Oudejaarsdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,


Downloaden audioDownloaden video

“S.c.J”

In de gezamenlijke dienst op Oudejaarsavond kijken we terug op 2020 en vooruit naar 2021. Een thema heb ik er nog niet voor. De tijd en de gebeurtenissen zullen hun werk doen. En vooral en bovenal, de Geest van God. Zij is het die het Evangelie overbrengt.

Johan Duijster.
 


De collecten zijn vandaag bestemd voor GKW Diaconie en GKW  Kerkenwerk.
De opbrengst wordt gelijkmatig verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 31 december,
of naar:
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 31 december.
kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Johan Duijster
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:Emmy de Bruijn, Arianne Klink
en Janneke van der Pas

 


DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek – Lied 90a O God, die droeg ons voorgeslacht

Lied van inkeer: Lied 16b (1x in Duits, 1x in Nederlands)

Overdracht aan predikant door ovd

Bemoediging en groet

Aanvangslied - Psalm 39 vs. 3 en 4

Over de dienst

Gebeden

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Schriftlezing - Psalm 39, 5-8
5‘Geef mij weet van mijn einde, HEER,
van de maat van mijn levensdagen,
laat mij weten hoe vergankelijk ik ben.
6U maakte mijn dagen een handbreed lang,
mijn levensduur is niets in uw ogen,
niet meer dan lucht is het bestaan van een mens, sela
7niet meer dan een schaduw zijn levenspad,
niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt,
hij vergaart en weet niet wie het toevalt.’
8Wat heb ik dan te verwachten, Heer?
Mijn hoop is alleen op u gevestigd.

Lied: Psalm 90 vs. 1 en 3

Schriftlezing - Jakobus 4, 13-15
13Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 14U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’

Verkondiging met thema: S.c.J.

Muzikale Meditatie:
Holy Spirit, Truth Divine  Alfred V. Fedak
(Een gebed om toewijding)


DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Gebeden ~
    danken
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededeling

Lied 511: Door goede machten trouw en stil omgeven vs. 1, 2, 5, 6 en 7

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidende muziek
Lied 511 Door goede machten trouw en stil omgeven…
                en met u ingaan in het nieuwe jaar.