Startdienst

zondag 13 september 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Startdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp & ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,


Downloaden audioDownloaden video

Het goede leven

Ondanks corona mogen wij ook dit jaar het nieuwe seizoen weer gezamenlijk starten. Het thema van deze startzondag is ook het jaarthema van de PKN, namelijk: Het goede leven.
Een mooi onderwerp, maar wat maakt het goede leven? Daar wordt heel verschillend over gedacht. Dat zien we aan de tegeltjeswijsheden die we gekregen hebben. Het goede leven is ook onderhevig aan de situatie waarin we leven: in tijden van crisis (bijvoorbeeld corona) ontdek je pas echt wat er in het leven toe doet.
In de Bijbel gaat het wel vaker over het goede leven of over een gelukkig leven. Denk maar aan de Bergrede of aan de Ik-ben-woorden. Het zijn teksten die stellig zijn of die je aan het denken zetten. Dat geldt ook voor Psalm 1, de Schriftlezing. Een psalm met een wijsheid over het goede leven. We zullen die gedurende de dienst samen met u ontdekken.
Daarnaast hopen wij dat we het goede leven niet alleen maar in het woord, maar ook in de muziek kunnen laten klinken, afhankelijk van wat dan weer mogelijk is. Voor de kinderen is er gedurende de dienst een spelletjesparcours in het park over ‘Het goede leven’. De jongeren kunnen eveneens met een spelletje bingo van het goede leven genieten achter de schermen.

Birke Rapp.

 

De collecte is vandaag bestemd voor GKW Diaconie en GKW kerkenwerk.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.


Voor de gemeenteleden van de BK:
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 13 september.

Voor de gemeenteleden van de MK:
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 13 september.
Dit kan via
deze link of door de QR code te scannen:

 

Liturgie

Voorganger:ds. Birke Rapp en ds. Henk Talsma
Organist: André de Jager
M.m.v: Brenda de Bruijn (soliste)
 Grace Maurer (dwarsfluit)


Thema van de Startzondag: Het goede leven

Er is een kinder-challenge over “het goede leven” in het Vondelpark voor alle kinderen uit BK en MK
 
VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel en lied: Met Open Armen

Overdracht van predikant door ovd

We luisteren naar: Psalm 147,1.3

Bemoediging en groet
v.:    onze hulp is in de naam van de Heer
g.:    die hemel en aarde gemaakt heeft
v.:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
g.:    en niet laat varen het werk van zijn handen

Klein Gloria

Welkom en over de Startzondag

Gebed

We luisteren naar het Loflied: De kracht van uw liefde (Opwekking 488)

ROND HET WOORD

Inleiding op het thema: “Het goede leven” met tegeltjeswijsheden

We luisteren naar: Lofzang op de samenzang (geschreven in Coronatijd door Martin de Geus (tekst) en Dirk Zwart (muziek)

Er is een stilte die kan zingen,
een zwijgen dat vervoert,
maar nu de lofzang weer mag klinken
zijn wij verrukt, ontroerd.
O God, u loven is ons leven,
u prijzen zij aan zij -
welke gevaren ons omgeven,
u was en blijft nabij.

Moest Jona in een vis verblijven,
zijn bidden werd verhoord;
moest Zacharias maanden zwijgen,
zijn lofzang klinkt nog voort.
Ook onze samenzang verstilde,
een leegte daalde in -
dit lied wil ons opnieuw verbinden,
bezingt een nieuw begin.

Laten wij opstaan en God danken
dat hij ons heeft behoed,
hem loven om het licht, de klanken
waarmee hij ons begroet.
De tijd van afstand is vergleden,
het leven neemt een keer.
Wij wensen hier elkaar de vrede
van Christus onze Heer.

Gebed van de zondag

Lezing: Psalm 1

1Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
2maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
4Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
5Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood

We luisteren naar: Welzalig de man die niet wandelt (Opwekking 244)

Welzalig de man, die niet wandelt
In de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
Noch zit in de kring der spotters,
Maar aan des Heren wet
Zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
Bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
Geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Overweging: Het goede leven!

Orgelimprovisatie op “het goede leven”

GEBEDEN EN GAVEN

Over de collecte

Pastorale mededelingen

Dank en voorbeden met acclamatie: Lied 568a
Daar waar liefde woont en vrede,
daar waar liefde woont, daar is God met ons.

Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Algemene mededelingen

We luisteren naar het Slotlied: Lied 416
 
Zegen

Uitleidende muziek: Opwekking 687 – Heer, wijs mij uw weg (Opwekking 687)

Orgelspel