Taizéviering

zondag 03 december 2023
Aanvang: 19:00 uur
Dienst: Taizédienst
Voorganger:
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

Taizéviering

Inkeer & Verlangen

De viering wordt voorbereid door een groepje mensen, die Taizé hebben ervaren.
Voor het zingen van Taizéliederen is er muzikale begeleiding door zangers en verschillende muzikanten.

Kenmerkend voor een Taizéviering is de stilte en de rust die tijdens zo’n viering ‘gebeurt’, maar ook de kracht, die van het zingen uitgaat en de onderlinge verbondenheid met de ander / Ander.
Kom het zelf ervaren.

Birke Rapp.
LITURGIEDownload liturgie
  
Voorganger:ds. Birke Rapp
M.m.v.:Marian van den Bos (zang),
 Robert van den Bos (zang),
 Brenda de Bruijn (zang),
 Wout de Korte (zang),
 Willem Vlot (piano)

 

Hartelijk welkom bij deze bijzondere viering met elementen uit Taizé.
Graag willen we vooraf iets vertellen over Taizé en over wat u kunt verwachten in deze gebedsdienst.

Taizé is een klein dorp in het zuiden van Bourgondië in Frankrijk. Broeder Roger (2015-2005), een protestantse predikant uit Zwitserland, begon in de Tweede Wereldoorlog samen met zijn zus een leefgroep met joodse vluchtelingen en oorlogsweeskinderen. Vandaag de dag is de orde uitgegroeid tot een internationale oecumenische broedergemeenschap. Jaarlijks vinden vele duizenden jonge mensen uit alle landen de weg naar Taizé, die voor een kortere of langere tijd meeleven.

Een viering in Taizé kent de volgende elementen: Meditatief zingen, Bijbelteksten en gebed afgewisseld met zang en stilte. Ook kaarslicht speelt een rol. De paaskaars is symbool voor het Licht van God, dat wij voor de ander proberen te zijn. De liederen worden altijd meerdere keren herhaald. Er zal geen overdenking zijn, maar een langere stilte. Deze stilte is bedoeld om wat gezongen en gelezen is de gelegenheid te geven door te laten dringen. Op adem te komen, om ruimte te maken voor de Ander.

Bij de viering van vandaag
Als thema hebben we gekozen voor: ‘Inkeer en verlangen’. Het is de oproep aan de ene kant om te verstillen en je te bezinnen in deze donkere tijden. En bij de donkere tijden kun je aan de tijd van het jaar denken waar zich alles aan het terugtrekken is. Maar ook aan de onvrede en het lijden in de wereld. Aan de andere kant is de adventstijd ook een tijd van verlangen naar hoop en nieuw perspectief. Het verlangen naar de komst van God op aarde, vrede en verlichting. We hopen dat we iets van ‘inkeer en verlangen’ mogen ervaren in deze viering en dat wij ons zo een beetje kunnen voorbereiden op de tijd van advent en kerst.