Tienerdienst

donderdag 24 december 2020
Aanvang: 19:45 uur
Dienst: Tienerdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kinderen in de knel (GKW Diaconie), GKW Kerkenwerk,

Downloaden

Waar sta jij?

•    Na de kinderkerstfeestviering gaan we los voor de tieners. Ook dit wordt een interactieve livestream die te volgen is via deze pagina  (op pknpapendrecht.nl, keuze voor Morgenster of Bethlehemkerk). In deze dienst treedt de band Creative live op. Via bijgevoegde link kan gereageerd worden.

Tieners, let op!
•    Er zijn twee onderdelen. Voor het eerste deel moet je al voor de dienst reageren. Hier gaat het om allerlei vragen rondom de kerk en de kerst.
•    Voor het tweede deel kan je tijdens de dienst reageren. Hier gaat het bij elk plaatje dat getoond wordt om de vraag: waar sta jij? Binnen of buiten? Dominee Johan Duijster zal die vraag telkens stellen na zijn toelichting bij elk plaatje.

Je reactie kun je sturen via de volgende link: http://bethlehemkerk.cornevisser.nl/. Kies vervolgens voor deel 1 voor Jeugd dienst van te voren in te vullen = kerstjeugd1. Voor deel 2 kies voor: Jeugd dienst tijdens de preek = kerstjeugd2.

Namens de jeugdouderlingen en iedereen die meewerkt wensen we jullie alvast veel plezier tijdens het kijken en meedoen(!) en fijne kerstdagen. 

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kinderen in de knel (GKW Diaconie) en GKW Kerkenwerk.
De opbrengst wordt gelijkmatig verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte kinder- en tienerdiensten 24 december,
of naar
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte kinder- en tienerdiensten 24 december.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:Liturgie tienerdienst kerstavond
Voorbereiding
•    Kerk is redelijk donker → adventskaarsen in beeld brengen
•    Link op PowerPoint naar website om kort antwoord te geven op een paar vragen en stellingen die we later in de dienst kunnen gebruiken
We luisteren naar Creative: Stille Nacht
Welkom en groet
Gebed
We luisteren naar Creative: Wij trekken in een lange stoet
We bespreken een aantal stellingen
•    Verschillende tieners hebben van tevoren antwoord gegeven op een stelling → afspelen tijdens de kerkdienst
•    Op website staan de resultaten + welke stelling het is.
•    Afwisselend het betreffende filmpje + de uitslagen van de tieners thuis in beeld brengen
Stellingen:
•    It’s the most wonderful time of the year?! → Emiel
•    Kerst is de mooiste tijd van het kerkelijk jaar → Samuel
•    Het belangrijkste van kerst is het diner met familie/vrienden → Britt
•    Kerstmuziek kun je het hele jaar door luisteren → Koen
Schriftlezing: Lucas 2
•    Jennifer Streefkerk

We luisteren naar Creative: In het licht
Preek
 Tijdens de preek quizvragen waar antwoord op moet worden gegeven
Johan maakt de quizvragen à de tieners kunnen een keuze maken in het kerstverhaal?
We luisteren naar Creative: Kerstnacht boven Bethlehem
We bespreken een aantal vragen
Verschillende tieners hebben van tevoren antwoord gegeven op een vraag → afspelen tijdens de kerkdienst
Op website staan de antwoorden van de tieners die aan het begin antwoord op een vraag hebben gegeven.
Afwisselend het betreffende filmpje + de antwoorden van de tieners thuis in beeld brengen
Open vragen:
Wat is je mooiste kerstherinnering? → Noortje en Samuel
Welke kerstgedachte wil je het hele jaar vasthouden? →  Emy
Welke traditie die bij kerst hoort wil je voorzetten (bewaren) of juist schrappen? → Aimée
We luisteren naar Creative: Joy to the World / Our God saves
Gebed
We luisteren naar Creative: Hoor de engelen zingen de eer – Kees Kraayenoord
 
Contact
Creative: Contact geluid: Mark Kuntz
Geluid: Vincent en Corné
Beamer: Jobke en Rens