Daarom bidden wij alzo …

Leiding: Ds. Johan Duijster, Konrad Jenner en mevr. .......
Datum: woensdag 02 oktober 2019
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Bethlehemkerk
Zet in agenda

Onder de titel 'Daarom bidden wij alzo …' zullen wij ons dit seizoen bezig houden met allerlei vormen van bidden en gebed.
Over de gehele wereld baden en bidden mannen, vrouwen, en kinderen in verschillende rol, situatie, status, taal, en met verschillende verwachting.

Bidden is niet zo eenvoudig te definiëren. Gebeden zijn soms opvallend eenvoudig, fel, formeel, opstandig, statig, of verdrietig.
Ze kunnen ook veelkleurig, complex, of gecompliceerd zijn. Ze zijn bovendien niet zelden een uiting van beleving, gevoel, ervaring, of manipulatie.
Bidden mannen, vrouwen en kinderen verschillend?
Wat is er vanuit psychologisch en theologisch gezichtspunt over het gebed te zeggen?
Kortom, bidden en gebeden zijn niet alleen te onderscheiden in type, uitvoering en vorm, maar ook in een geschakeerd gevoels- en geestelijk leven.

Tijdens de eerste bijeenkomst beleggen de mentoren een bijeenkomst om met geïnteresseerden te overleggen, of er in het kader van V&T een gespreksgroep over het bovengenoemde opschrift kan worden opgestart, hoe deze zal functioneren, en met welke vragen wij ons in het bijzonder zullen bezig houden; wij willen proberen met U gezamenlijk tot een programma te komen.
Op dit moment is nog niet bekend, wie de derde, vrouwelijke, mentor zal zijn.
Als mentoren gebruiken wij bij onze voorbereiding gemeenschappelijk het boek: Barbara Roukema-Koning, Als mannen en vrouwen bidden. Een empirisch-psychologische studie.

Let wel, de gesprekskring wordt geen gezelschap dat zich met de bespreking van geleerde of interessante boeken bezighoudt.
Als mentoren putten wij uit voornoemd boek en verschillende andere publicaties.

Geeft het uitgestippelde programma of een gesprek er aanleiding toe, dan brengen wij publicaties ter sprake.
Van de deelnemers verwachten wij een zelfde houding.

Leiding:ds. Johan Duijster, Konrad Jenner en een vrouwelijke mentor
Datum: woensdag 2 oktober
Plaats:Bethlehemkerk
Tijd:   20.00 uur