De geschiedenis van de Bijbel

Leiding: Piet van Die
Datum: donderdag 07 januari 2021
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Morgenster
Zet in agenda

De geschiedenis van de Bijbel

De Bijbel is de bron van Jodendom en christendom. Maar hoe kwam de Bijbel tot stand? Wat is de inhoud? En hoe is de Bijbel in de loop der eeuwen gelezen? De Engelse Bijbelgeleerde John Barton schreef er een handboek over dat ook in het Nederlands werd vertaald. En niet – zoals je zou verwachten - door een uitgeverij van christelijke of theologische boeken, maar door De Bezige Bij. Dat toont al dat het boek gezag heeft tot buiten kerkelijke kringen.
Over dit gezaghebbende boek wordt een leeskring aangeboden, waarin op een zestal avonden het boek wordt doorgenomen. Wie de avonden volgt, zal aan het eind een beeld hebben van de stand van de Bijbelwetenschap van vandaag. Deelnemers moeten tegen een stootje kunnen, want het boek toont dat de Bijbel niet het onwrikbare boek is waar velen het voor houden. Maar wie dit boek uitheeft, zal met nieuwe ogen de Bijbel lezen. En dat is winst, want al is de Bijbel ons bronboek, het blijft voor velen een gesloten boek. In deze kring gaat de héle Bijbel open.

Deelnemers schaffen het boek aan (John Bartok: ‘De Bijbel, Het boek, de verhalen, de geschiedenis’, het kost € 49,99 en lezen vóór elke bijeenkomst het afgesproken gedeelte.

Leiding:Piet van Die
Data:donderdag   7 januari
 donderdag 28 januari
 donderdag 18 februari
 donderdag 18 maart
Plaats:De Morgenster
Tijd:20.00 – 21.45 uur


Opgeven bij ds. Piet van Die.