De vertwijfeling voorbij en dan?! Studiekring over het boek Job

Leiding: Konrad Jenner
Datum: woensdag 16 oktober 2019
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Bethlehemkerk
Zet in agenda

Vele gelovigen en ongelovigen, mensen van diverse pluimage in levensbeschouwing, hebben zich in de loop der eeuwen geïdentificeerd met de lijdende Job. Zij vinden zijn en hun eigen lijden onterecht en onverdiend en beklagen zich daarover bij God.

Hoe begrijpelijk de klacht tot God over onterecht lijden ook is, het is de vraag of deze klacht de centrale thematiek van het boek is.
Het antwoord zoeken we in de hoofdstukken 1-3 + 28-42.

We komen eenmaal in de 2 weken bijeen, althans tot Kerst. We bezien later, of we na Kerst verdergaan.
Op 16 oktober is de eerste bijeenkomst, waarin we met elkaar kennismaken en aan de hand van enkele steekvragen peilen, welke ideeën er in de groep over het boek Job leven. Kunnen we met dit bijbel boek uit de voeten?
We bespreken op deze bijeenkomst ook, hoe we de hoofdstukken zullen bespreken.

Mentor:Konrad Jenner
Leiding:Konrad Jenner
Data:woensdag 16 oktober
 woensdag 30 oktober
 woensdag 13 november
 woensdag 27 november
 woensdag 11 december
 In overleg worden vervolg data vastgesteld
Plaats:Bethlehemkerk
Tijd:20.00 uur 


Informatie en aanmelden: Konrad Jenner of 078-6150274