Gesprek met hart en ziel ‘Van u is de toekomst’

Leiding: verschillende gemeenteleden
Datum: zondag 13 februari 2022
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Morgenster
Zet in agenda

Gesprek met hart en ziel ‘Van u is de toekomst’

Het is de bedoeling om dit jaar ook weer bijeen te komen voor een “Gesprek met hart en ziel”, het voormalige groothuisbezoek.
Gemeenteleden ontmoeten elkaar op een avond of middag om samen in gesprek te gaan rond een Bijbel of kerkelijk thema en zo iets met elkaar te delen van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. De ervaring leert dat de gesprekken vaak veel dieper gaan dan verwacht. Meestal ontdekt men gedurende de bijeenkomst niet alleen maar iets van de ander maar ook van de Ander (met een hoofdletter). En het is tegelijkertijd ook een omzien naar elkaar, man, vrouw, jonger, ouder...Zoals altijd sluiten wij met het onderwerp aan bij het jaarthema van de landelijk kerk: 'Van u is de toekomst.' Scriba René de Reuver schrijft hierover: "Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie. Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: 'Van U is de toekomst.' Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

U wordt weer van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van de gesprekken, die op verschillende avonden/middagen worden aangeboden.
Net zo als vorig jaar zal het “Gesprek met hart en ziel” in februari plaatsvinden. Gemeenteleden zullen t.z.t. nader worden geïnformeerd.

Leiding:verschillende gemeenteleden
Data (ovb):zondag 13 februari 2022 om 20.00 uur
 maandag 14 februari 2022 om 20.00 uur
 dinsdag 15 februari 2022 om 15.00 uur
 donderdag 17 februari 2022 om 20.00 uur
Locatie:De Morgenster