Training lectoren en voorlezers

Leiding: Marian Geurtsen
Datum: donderdag 16 november 2023
Tijd: 19:30 uur
Locatie: De Morgenster
Zet in agenda

Training lectoren en voorlezers

Goed voorlezen en bidden in de liturgie gaat niet vanzelf. Je houding, het gebruik van je stem, het volume, de intonatie en articulatie, het doorleven van de tekst, het contact met de aanwezigen, met God. Het draagt allemaal bij aan een geslaagde lezing.

In deze training van twee bijeenkomsten leer je waar je allemaal op kunt letten bij het overbrengen en voorlezen van een Bijbelgedeelte (of gebeden). Er zal in deze training veel individueel geoefend worden en je leert ook van elkaar. Maar waar het in deze training vooral om gaat dat is het plezier om met je stem een tekst te vertolken voor de gemeente.

De training wordt gehouden onder leiding van een deskundige van de PKN. Heb je interesse om mee te doen (ook als je geen lector bent) meld je dan aan. Ook voor ambtsdragers die de afkondigingen verzorgen kan deze training tot steun zijn. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Graag van tevoren opgeven.

Trainer: Marian Geurtsen
Data: Dinsdag 7 november
  Donderdag 16 november
Locatie: De Morgenster
Tijd: 19.30 - 21.00 uur


Informatie en aanmelden bij:
ds. Birke Rapp b.rapp@planet.nl of 06-22647589