Aha, samen genieten

Omdat we in augustus weer op schema willen zitten, hebben we besloten dat we op vrijdag 17 juni weer beginnen.
Vanaf 17.30 uur bent u/ben jij weer van harte welkom.

Op zondag 5 juni en zondag 12 juni kunt u zich opgeven in de hal van De Morgenster. 
Mensen van de Bethlehemkerk en degenen die niet naar de kerk kunnen komen, kunnen zich telefonisch aanmelden bij Piet Allema: 06-21264971 of via e-mail: pallema@chello.nl
Dit kan tot uiterlijk maandag 13 juni. Toegangsprijs: € 7,50. 

Van harte aanbevolen.

Bent u toch verhinderd, dan graag op tijd een telefoontje naar 06-21264971.

Namens de kookgroep,
Piet Allema.

Gepubliceerd op: 30-05-2022

Aha, samen genieten