Digitaal koffiedrinken na de dienst

Vanuit de werkgroep Vorming en Toerusting is het idee ontstaan om digitale koffiemomenten met gemeenteleden te organiseren.
Deze gesprekken vinden na de diensten op zondag plaats.
Hierbij wordt gestart  met de MK en bij een succes worden de koffiemomenten uitgebreid naar de BK.

Bij deze koffiemomenten wordt gebruik gemaakt van het programma Teams, waarmee een groep gemeeenteleden gelijktijdig (via internet) met elkaar verbonden is.
Wekelijks is op https://pknpapendrecht.nl/demorgenster/koffiemoment de verwijzing naar het koffiemoment terug te vinden.

 

Gepubliceerd op: 15-02-2021

Digitaal koffiedrinken na de dienst