De Bijbel in één jaar

Wilde je altijd al een keer de Bijbel van kaft tot kaft in één jaar doorlezen? Om nieuwe verhalen te ontdekken, die je nog nooit hebt gelezen? Om meer inzicht te krijgen in de opbouw van de Bijbel en hoe teksten met elkaar samenhangen? Of om te kijken wat het met je geloof doet en om spiritueel bezig te zijn in deze karige tijden?

Iedereen die de uitdaging wil aangaan, kan zich nu opgeven voor 'De Bijbel in één jaar'. Je krijgt dan een leesrooster dat begint op 1 maart en eindigt op 28 februari 2022. In het rooster wordt per dag aangegeven welke hoofdstukken je moet lezen om de Bijbel inderdaad in een jaar gelezen te hebben. Voor het bijbellezen kun je elke Bijbel nemen, van Bijbel in Gewone Taal tot de Statenvertaling of de Naardense Bijbel. De inhoud is gelijk, alleen de vertalingen zijn verschillend. Naast het rooster krijg je elke maand een A4'tje met een korte inleiding over de achtergronden en wetenswaardigheden over de Bijbelboeken die we gaan lezen.

Het vergt best wel wat doorzettingsvermogen om consequent elke dag de Bijbel te lezen. Dat is ook de reden om dit project in een groep te doen. Ook al wordt het dan misschien soms moeilijk, dan weet je dat er ook nog anderen in en rondom Papendrecht meedoen die dezelfde hoofdstukken lezen als jij.
Als je het leuk vindt deze mensen te ontmoeten, dan kan dat. Een eerste digitale kennismakingsbijeenkomst is op woensdagavond 24 februari om 20.00 uur.
Elke maand is er op een woensdagavond de gelegenheid van elkaar te horen wat men mooie en moeilijke passages vond en op sommige onderwerpen of vragen nog een beetje dieper in te gaan. Als je zin hebt, kun je daaraan deelnemen, maar het belangrijkste is natuurlijk de Bijbel te lezen.
Heb je zin om mee te doen aan 'De Bijbel in één jaar', geef je dan op via de e-mail: b.rapp@planet.nl

Gepubliceerd op: 14-02-2021

De Bijbel in één jaar