Week van gebed 2022

Licht in het duister

De Week van Gebed voor de eenheid van de kerken is dit keer van 16 t/m 21 januari 2022 en is voorbereid door Christenen uit het Midden-Oosten.

De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen wereldwijd samen bidden.
In Nederland wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.
MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden.
Overal ter wereld bidden miljoenen christenen mee.

Ook wij in Papendrecht doen hieraan mee met negen kerkgenootschappen.

Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema is dit jaar ‘Licht in het duister’ met als ondertitel ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden’ en verwijst hiermee direct naar het bezoek van de wijzen of magiërs uit het Oosten.
Zij zagen een nieuwe ster en dit teken van hoop was voor hen het begin van de zoektocht naar de nieuwgeboren Koning, de redder.

Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde.
Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen.
Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen.
Ze komen samen om Hem te aanbidden.
Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst.

Het licht van deze ster wordt opnieuw gezocht – en gevonden – in deze week, in de volgende vieringen die wij met alle kerken in Papendrecht samen aanbieden.

U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren en te bidden op de volgende momenten:

Zondag 16 januariDe Morgenster 19.00 uur (startzondag)
Maandag 17 januariBetlehemkerk 19.30 uur; zo nodig via een livestream
Sionskerk 19.30 uur; zo nodig via een livestream
Dinsdag 18 januariDe Schuilplaats 19.30 uur; (geen livestream mogelijk)
Sionskerk 19.30 uur; zo nodig via een livestream
Woensdag 19 januariElimkerk 19.30 uur; zo nodig via een livestream
Sionskerk 18.45 uur; zo nodig via een livestream
Donderdag 20 januariVrije Baptisten Gemeente 19.30 uur. (geen livestream)
Sionskerk 19.30 uur; zo nodig via een livestream
Vrijdag 21 januariElimkerk 19.30 uur; zo nodig via een livestream (slotviering)

 

Ik wens u allen een gezegende week toe.

Namens de voorbereidingsgroep, Janneke Booister.

Gepubliceerd op: 25-12-2021

Week van gebed 2022